Snack's 1967

Ảnh000
Ảnh001
Ảnh002
Ảnh003
Ảnh004
Ảnh005
Ảnh006
Ảnh009
Ảnh010
Ảnh011
Là nhóm trưởng của nhóm kịch, dzú Bình, tên thật là Nguyễn Duy Bình, sinh ngày 13 tháng 8 năm 1991, dzú là người có lòng nhiệt huyết, luôn "lăng xả" hết mình trong các hoạt động văn hóa và thể thao (nhưng sao vẩn thấy da bọc xương, có lúc hăng máu nhảy nhót như con điên, có lúc ỉu xìu mặt đơ như cây cơ)